Visie

Visie

Onze visie op onderwijs en zorg

Met plezier naar school en je ontwikkelen, je talent ontdekken, op weg gaan naar een rol in de maatschappij waarin je waardevol bent, dat is waar het om gaat. Dat is waar onze ruim 120 vakdocenten, orthopedagogen, remedial teachers en studiebegeleiders elke dag aan werken. Dat doen we in het aanvullend en ondersteunend onderwijs dat wij geven op 12 locaties voor studiebegeleiding en vanuit het PIOS Expertisecentrum op zo’n 25 scholen in het PO, VO en MBO.

Je schooltijd is misschien wel de meest bepalende en vormende tijd van je leven. Kinderen ontwikkelen zich tot jongvolwassenen. Het is prachtig om te zien hoe onderwijsprofessionals en andere betrokkenen elke dag in en om de school werken met leuke, uitdagende en kwetsbare leerlingen aan hun toekomst. De verschuiving van kennis naar vaardigheden en naar het helpen vinden van een bij elk kind passende ‘levenshouding’ is mooi én ingewikkeld. Wij dragen er graag aan bij.

“Onze ervaring binnen het onderwijs gecombineerd met de expertise van onze (ortho)pedagogen, maakt dat wij voor het onderwijs een adequate zorgpartner zijn en voor de jeugdhulp een aanvullende onderwijspartner.”

In 2014 hebben we het PIOS Expertisecentrum opgezet van waaruit we scholen in het PO, VO en MBO ondersteunen en aanvullen waar de mankracht of het specialisme (even) ontbreekt. Niet praten, adviseren en rapporten schrijven. Nee, wij doen. Wij handelen. Wij geven, steeds vaker ook in samenwerking met gemeentes en jeugdzorg, precies die ondersteuning die nodig is. Ieder kind kansrijk.