Intern begeleider (Amsterdam-Zuidoost)

Leer- en gedragsonderzoek

Diagnostiek van PIOS was voor mij een verademing. Ik was gewend dat er een orthopedagoog of psycholoog binnenkwam met een koffer, eenmalig het kind een paar uur zag en dan met een verslag op de proppen kwam waarbij de adviezen minimaal en helaas ook voorspelbaar waren. Ik vroeg voorheen vooral onderzoeken aan, zodat er een budget vrijkwam of een TLV in gang kon worden gezet. En dát moet niet de reden zijn voor diagnostiek.

De PIOS-orthopedagoog houdt rekening met de school waar het kind op zit, met de leerkracht die voor de groep staat (wat zijn de sterke en minder sterke kanten van de leerkracht), wat de thuissituatie is (zijn er ouders die kunnen helpen) en de sociale omgeving (heeft de leerling vriendjes). Al deze factoren worden bekeken en daarmee worden de adviezen bruikbaar en passend voor het unieke kind.

Meer weten over leer- en gedragsonderzoek?

Lees meer