Onderwijs is voor iedereen een recht en een plicht. Helaas gaat het niet bij iedereen in één keer goed. Dit kan komen door een problematische thuissituatie, persoonlijke problemen of door situaties op school of van buitenaf. Hierdoor komen sommige kinderen en jongeren thuis te zitten. Wij ondersteunen deze groep om op hun eigen manier en tempo weer onderwijs te volgen.

Hulpvragen

  • De leerling kan geen onderwijs volgen wegens langdurige ziekte
  • De leerling moet weer in een schoolgaand ritme komen
  • De leerling heeft angst opgebouwd voor school
  • De leerling valt uit wegens meervoudige problematiek
  • De leerling is niet meer te handhaven in het onderwijs

Aanpak

Naar gelang de hulpvraag wordt samen met alle betrokken partners een plan van aanpak (handelingsplan) opgesteld. Samen met de leerling, ouders, school en hulpverleners komt er één plan met één aanspreekpunt. Het plan bevat doelen, programma van ondersteuning, een planning en evaluatiemomenten.

Begeleidingsmogelijkheden

  • We laten de leerling wennen aan een dagstructuur
  • Het ondersteunen van het gezin zodat de begeleiding thuis ook vorm krijgt
  • Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de leerling

Naar gelang de behoefte van de leerling bieden wij trainingen aan op het gebied van bijvoorbeeld faalangst, communicatie en situatiegericht handelen. Begeleiding kan op onze eigen locaties of op school.

Wilt u meer weten over onderwijs aan thuiszitters?

Vul ons contactformulier in of mail direct Paul van Harn.


Naar contactformulier