Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Voor sommige kinderen kan de aandacht die de leerkracht kan bieden niet voldoende of passend zijn bij wat het kind nodig heeft. Het kind heeft bijvoorbeeld een vorm van autisme en is erg angstig in de klas of heeft ADHD en kan onvoldoende aandacht houden. Een schaduwbegeleider wordt ingezet bij een kind dat moeite heeft met de voorwaarden om tot leren te komen. Zo’n kind heeft behoefte aan iemand die extra uitleg kan geven over situaties (ondertiteling), kan bijsturen of kan steunen.

De begeleider is in de klas aanwezig (letterlijk in de schaduw van het kind) en zorgt hierdoor voor rust en vertrouwen bij het kind. Het kind kan op deze wijze deelnemen aan het onderwijs zonder dat het de leerkracht extra veel tijd en inspanning kost. De schaduwbegeleiding wordt ingezet om schooluitval te voorkomen en biedt ondersteuning op maat. Het wordt uiteindelijk in etappes afgebouwd tot het kind zelfstandig en met vertrouwen deel kan nemen aan het onderwijs.

Wilt u meer weten over het inzetten van schaduwbegeleiding?

Vul ons contactformulier in of mail direct Jannetta van Harten.


Contact