Wij zijn ervan overtuigd dat er voor ieder kind altijd een weg is om te leren. De remedial teachers van PIOS zoeken die ‘eigen manier’ en stemmen de aanpak daarop af.

Als kinderen remedial teaching ontvangen is dit een onderdeel van het totale onderwijsaanbod. Remedial teaching is daarom inclusief kennisoverdracht naar leerkrachten (co-teaching), ontwikkelen/aanpassen van een handelingsplan en het op verzoek aanwezig zijn bij overlegmomenten of oudergesprekken.

Onze expertise zit op het vlak van leer- en gedragsproblemen. De RT’ers zijn voor korte en langere tijd inzetbaar. En of we nu sociaal-emotionele begeleiding geven, een kind helpen met het aanleren van klokkijken of psycho-educatie geven; wij realiseren ons dat we elk moment het verschil kunnen maken.

Wilt u meer weten over remedial teaching?

Vul ons contactformulier in of mail direct Jannetta van Harten.


Contact