Als docent wil je het beste voor je leerlingen, elke leerling is uniek waardoor lesgeven heel dynamisch en leuk kan zijn. Tegelijkertijd vraagt het veel van docenten. Elke leerling verdient de aandacht die hij of zij nodig heeft, maar de docent kan deze niet altijd geven. Dit kan leiden tot frustratie bij docenten, ouders en leerlingen zelf. Om te voorkomen dat leerlingen of docenten het vertrouwen in het onderwijs verliezen is soms extra hulp nodig. Wij beiden hierin ondersteuning.

Hulpvragen

  • Extra ondersteuning voor NT2-leerlingen
  • Extra ondersteuning op het gebied van leer- en gedragsproblemen bij leerlingen
  • Voorkomen van uitval van leerlingen
  • Diagnostiek ten behoeve van inzicht en extra ondersteuning bij leerlingen

Aanpak

Aan de hand van de hulpvraag van docenten, teamleiders en schoolleiding wordt er gekeken naar een duurzame oplossing. Het doel van onze ondersteuning is het versterken en bevorderen van de talenten en vaardigheden van de docenten en teams. Samen stellen we een plan van aanpak op met doelen, planning en evaluatiemomenten.

Begeleidingsmogelijkheden

  • Extra hulp in de klas
  • Workshops voor leerkrachten en docenten
  • Individuele coaching voor leerkrachten en docenten
  • Ons Expertisecentrum in de school als vast aanspreekpunt voor ouders, leerlingen, docenten en schoolleiding
  • Advies voor en tijdens oudergesprekken, leerlingvergaderingen en teamvergaderingen

Wilt u meer weten over dit onderwijs-zorgarrangement?

Vul ons contactformulier of mail direct naar Jannetta van Harten.


Naar contactformulier