Wij kunnen jongeren ondersteunende begeleiding bieden om hun taalvaardigheden te vergroten en daarmee hun perspectieven in het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs. De begeleiding is zowel voor Nederlandstalige leerlingen als voor leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben geleerd.

De begeleiding richt zich vooral op leesvaardigheid. We brengen de leerlingen op het niveau 2F van de referentieniveaus, zoals omschreven in het Referentiekader taal en rekenen. Daarnaast helpen we de leerlingen bij het leren toepassen van de vaardigheden bij andere vakken dan Nederlands zodat ze hun kennis en kunde na afloop van de begeleiding dagelijks praktisch kunnen inzetten.

Wilt u meer weten over de ondersteuning bij taalachterstand?

Vul ons contactformulier in of mail direct Rosanne van den Born.


Contact