Elk kind is kansrijk en geen situatie is hetzelfde. Daarom kijken wij tijdens het uitvoeren van diagnostiek naar het unieke kind in zijn specifieke situatie. Welke leerkracht staat er voor de groep, welke medeleerlingen zijn aanwezig, in wat voor gezin groeit het op.

Dit resulteert in bruikbare adviezen voor kind, leerkracht en ouder. Een papieren onderzoeksverslag brengt het kind en de leerkracht niet verder. Daarom combineren wij diagnostiek altijd met leerkrachtondersteuning. Wij helpen de leerkracht om de adviezen om te zetten in uitvoerbare acties. De uitkomsten van diagnostiek worden zo optimaal benut en samen helpen we het kind weer verder.

Wilt u meer weten over leer-en gedragsonderzoek?

Vul ons contactformulier in of mail direct Rosanne van den Born.


Contact