Een goede leerkracht, die waar nodig in de klas ondersteund wordt en zijn handelingsrepertoire kan uitbreiden, haalt het beste in elk kind naar boven. We halen de expertise en ondersteuning van buiten de klas naar binnen de klas. De leerkracht heeft de regie, de PIOS’er ondersteunt op maat en waar nodig.

Is een kind even helemaal van slag: we nemen het even apart. Valt een groepje uit op breuken: we doen een verlengde instructie terwijl de leerkracht de klas verder begeleidt. Wordt er gepest of is er spanning: we nemen de kinderen even mee en geven ze de aandacht waar ze om vragen. En waar de leerkracht even de kennis, ervaring of energie mist: wij helpen, steunen, waarderen en adviseren. Samen sterk!

Wilt u meer weten over co-teaching?

Vul ons contactformulier in of mail direct Jannetta van Harten.


Contact